ѕродовженн€/Continuation WILD ENERGY project - ѕочаток - –еЇстрац≥€ - ¬≥дпов≥сти - ѕошук - —татистика - ѕравила - FAQ -

 
 - ”крањнська - –усский - English - Deutsch - 


Ruslana Forum / Wild Energy project / ѕродовженн€/Continuation WILD ENERGY project
јвтор ѕов≥домленн€
Alex__Angel
”часник
# ƒата: 21 —≥ч 2009 21:00 - ¬иправив: Alex__Angel
¬≥дпов≥сти 


ѕоза книжкою, у справжньому житт≥, де живимо ти ≥ €, Дƒика енерг≥€" Ц це нова музика, та екстр≥м-≥гри, клубна культура, молод≥жн≥ захопленн€, дикий спорт ≥ нове бойове мистетство, тис€чол≥тн≥ таЇмниц≥ г≥рських народ≥в ≥ фейшн-тенденц≥њ в од€з≥ та аксесуарах. ƒика енерг≥€ може стати стилем твого житт€...

 оли € вперше почув/прочитав ц≥ р€дки то був впевнений що в проект≥ попереду буде ц≥кава компан≥€ з попул€ризац≥њ здорового ≥ насиченного стилю житт€ Дпоза будь чого штучного, без наркотик≥в, без галюцинаген≥в, без х≥м≥чних стимул€тор≥в, т≥льки власна сила...".

÷≥кав≥ розпов≥д≥ ≥ стат≥ про сучасн≥ захопленн€ молод≥, екстремальн≥ види спорту, украњнське бойове мистецтво, щось ц≥каве з фолькольру, те що –услана знайшла в  арпатах п≥д час експедиц≥й... –озпов≥д≥ про (њх) представник≥в цих захоплень (€к в≥домих так ≥ недуже) ≥ колективи з €кими –услана контактувала, њх контакти ≥ адреси сайт≥в дл€ тих хто зац≥кавивс€... та ≥нше Ц нестандартно, незвично, не форматно... ^_^

ѕоки цього в проект≥ не було ≥ не знаю чи буде... в мене виникли ≥дењ з приводу реал≥зац≥њ ц≥Їњ частини проекту при м≥н≥мум≥ витрат/годин прац≥, хочу под≥литис€ њми з вами ≥ спитати вашоњ думки про це.

- Ќа головному сайт≥ (чи створити окремий) додаЇтьс€ л≥н≥йка з кнопками при клацанн≥ на €к≥ буде перех≥д на стор≥нки типу блогу –услани, т≥льки з ≥ншим наповненн€м ≥ головним банером.

 ожен розд≥л матиме приблизно таку структуру...
1. ¬ступ Ц невелике вступне слово на головн≥й
2. Ќовини Ц про под≥њ €к≥ в≥дбулись або в≥дбудутьс€ найближчим часом.
3. —татт≥ Ц ц≥кав≥ статт≥ на теми захопленн€ €к≥ в≥дпов≥дають тем≥ даного розд≥лу
4. ѕредставники/ресурси Ц представники цих захоплень в≥дом≥ ≥ не дуже њх контакти, ≥ ≤нтернет ресурси.
5. ¬≥льна зона Ц розпов≥д≥ тих хто займаЇтьс€ цими захопленн€ми

–озд≥ли наповнюЇтьс€ в основному представниками захоплень (можлив≥сть писати, завантажувати ≥ скачувати фото ≥ файли) ≥ контролюЇтьс€ модератором.

“епер дещо по розд≥лам
- Club (клубна культура). Ѕув такий альбом, ≥ програма ≥ сайтик Club`in Ц жаль на ньому неможливо було зареЇструватись ≥ його закрили. ¬и€вл€Їтьс€ при на€вност≥ ориг≥нальних семпл≥в можна створити ц≥кав≥ м≥кси багато хто хоче спробувати себе в рол≥ Dj.
√отов≥ м≥кси можна завантажувати/скачувати на сайт (в ≥нформац≥њ про файл вказуЇтьс€ автор, €кщо профес≥йний Dj то в €кому клуб≥ це гратиме.)
Ќайкращ≥ м≥кси перейдуть у розд≥л  онвент/Dawnlods пор€д з п≥сн€ми –услани (€кщо зв≥сно такий з*€витьс€)

- Extreme (дикий-спорт). –озд≥л присв€чений екстремальним захопленн€м ≥ видам спорту. ѕаркур, ролики, скейтборд, альп≥н≥зм, серф≥нг...

- бойове мистетство - про стародавн≥ украњнськ≥ бойов≥ мистецтва €к≥ нин≥ в≥дроджуютьс€. Ѕойовий гопак, јсгарда

- ‘ольклор Ц ” –услани (≥ не т≥льки) за довгий час накопилось дуже багато ≥нформац≥њ €к≥ можуть прив≥ткрити нам тис€чол≥тн≥ таЇмниц≥ г≥рських народ≥в ≥ ”крањнського етносу. «вичањ, п≥сн≥, ≥стор≥њ, легенди, випадки, розпов≥д≥...

- ‘ейшн (фейшн-тенденц≥њ в од€з≥ та аксесуарах) Ц розд≥л про сучасну моду в тому числ≥ ≥ про використанн€ елемент≥в етно.
ѕри бажан≥ профес≥йн≥ дизайнери-од€гу €к≥ сп≥в-працють з –усланою можуть в≥д≥брати т≥ еск≥зи од€гу €к≥ њм сподобались ≥ нагородити автора за стар€нн€.

- молод≥жн≥ захопленн€ Ц ≥нш≥ захопленн€ €к≥ не вв≥йшли в основн≥ розд≥ли. √раф≥т≥, музика, написанн€ в≥рш≥в, розпов≥дей, малюванн€, танц≥, хореограф≥€, електротехн≥ка, винах≥днетство, зроби сам, тощо...

The game (гра) Ц € так розум≥ю були €к≥сь наброски при обробц≥ ≥дењ ≥ при створенн≥ проекту. якщо це не комерц≥йна тайна можна розпов≥сти частину того що планувалось, викласти скетч≥ до гри ≥ проекту (частина з них показана в ролику презентац≥њ проекту ≥ зйомок кл≥п≥в). —тат≥ про те €к створюютьс€ р≥зн≥ жанри комп'ютерних ≥гр. —тат≥ про ролев≥ ≥гри, в≥ртуальн≥ ≥ в реал≥.
ћожливо це надасть б≥льше натхненн€ дл€ створенн€ фан-верс≥њ гри ^_^

P.S. (коментар≥ ≥ голосуванн€)
ƒуже ц≥каво почути коментар≥ прихильник≥в –услани ≥ когось з≥ студ≥њ з приводу цього. “акож з метою проведенн€ невеличкого маркетингового досл≥дженн€ ставлю це на голосуванн€, на форум≥ ≥ в контакт≥. якщо подобаЇтьс€ - голосуЇмо.
—трок голосуванн€ 1 м≥с€ц.


Alex__Angel
”часник
# ƒата: 23 —≥ч 2009 19:54 - ¬иправив: Alex__Angel
¬≥дпов≥сти Ќевже так важко прокоментувати це? „и доречна така частина у проект≥? ¬ам подобаЇтьс€ чи н≥?

¬ контакт≥ Ї голосуванн€ http://vkontakte.ru/board.php?act=topic&tid=14537623, треба натустути "ƒа" или "нет", голосуванн€ анон≥мне.

Eng (on-line translator ).
Out of book, in the real life, where feed you and I Д Wild energy " it is new music, and ekstrim are games, club culture, fascinations of youths, wild sport and new battle trade, millennial secrets of mountain people and feyshn are tendencies in clothes and accessories. Wild energy can become style of your life...

When I heard first / read these lines was sure that in a project ahead will be interesting company from popularization of healthy and nasichennogo lifestyle Д pose be what artificial, without drugs, without galyutsinageniv, without chemical stimulyatoriv, only own force...".

Recitals and floors interesting of modern fascinations of young people, extreme types of sport, Ukrainian martial art, something interesting from folkor, te that Ruslana found in Carpathians during expeditions... To the recital of (them) representatives of these fascinations (as known so unhealthy) and
collectives which Ruslana contacted with, their contacts and addresses of sites for those who took interest but other Ц non-standard, unusually, not format... ^_^

While it in a project was not and does not know or will be... I had ideas concerning realization of this part of project at a minimum of expenses/hours of labour, want to be
divided imi with you and to ask your idea about it.

- On a main site (whether to create separate) a line is added with the buttons at clicking on which passing will be to the pages of type of blogu Ruslana, only with other filling and main banner.

Every section will have approximately such structure...
1. An entry is a small introductory word on main
2. News Ц about events which took place or will take place in the near time.
3. Articles Ц the articles interesting on the themes of fascination which answer the theme of this section
4. Representatives/resources Ц the representatives of these fascinations are known and not very much their contacts, and Internet resources.
5. A free area is stories those who is engaged in these fascinations

Sections filled with mainly the representatives of fascinations (possibility to write, to load and roll a photo and files) and controlled a moderator.

Now something for to the sections
- Club (club culture). There was such album, and program and sait of Club`in Ц it is pitiful on him it is impossible it was to be registered and he was closed. Appears at presence of original sempliv it is
possible to create interesting miksi many want to make attempt itself in a role of Dj.
Prepared miksi it is possible upload/dawnload on a site (in information about a file an author is specified, if professional Dj what club it will play in.)
The best miksi will pass to the section of Content/Dawnlods next to the songs of Ruslana

- Extreme (wild-sport). A section is devoted extreme fascination and will give out sport. Parkur, rollers, skateboard, mountaineering, surfing...

- battle - about the ancient Ukrainian martial arts which regenerate presently. Battle gopak, Asgarda

- Folk-lore Ц For Ruslana (and not only) in times of long accumulated very much the information which can open millennial secrets of mountain people and Ukrainian etnos us.

- Feyshn (Feyshn-tendencies are in clothes and accessories) is a section about a modern fashion including about the use of elements of etno.

- fascinations of youths - are other fascinations which did not enter in basic sections. Grafiti, music, writing of poems, stories, drawing, dances, choreography, electrical engineering, vinakhidnetstvo, do, and others like that...

The of game (game) Ц I so understand there were some nabroski at treatment of idea and at creation of project. If it is a not commercial secret it is possible to tell part of togo that was planned, to expound sketches to the game and project (part from them is shown in the roller of presentation of project and surveys of
clips). Floors about te as different genres of komp game are created.

The of game (game) Ц I so understand there were some nabroski at treatment of idea and at creation of project. If it is a not commercial secret it is possible to tell part of togo that was planned, to expound sketches to the game and project (part from them is shown in the roller of presentation of project and surveys of clips). Floors about te as different genres of
komp'yuternikh igr are created. Floors are about the games of roles, virtual in reali.
Possibly it will give greater inspiration for creation of version of fan of game ^_^

Do you like (Yes / it is not )?

julia wild
”часник
# ƒата: 25 —≥ч 2009 09:54
¬≥дпов≥сти 


ƒуже не погана ≥де€ на мою думку, сайт д≥йсно можна розширити - щоб в≥н був не т≥льки про –услану, але й про захопленн€ њњ фан≥в. “од≥ б з€вивс€ шанс перетворити це взагал≥ на субкультурну теч≥ю, а це вже буде хоч щось. ≤ € думаю, що дл€ пропозиц≥й щодо проект≥в в≥д прихильник≥в д≥йсно можна було зробити розд≥л по€к≥сн≥ше, бо в те ё“уб все пихають, ≥ знайти роботи фан≥в важко.
–озд≥л про ‘ольклор взагал≥ маЇ буть складовою частиною сайту - адже –услана несе п≥сн≥ через культуру, а не через грошових продюсер≥в.
¬загал≥, хороша ≥де€...

Julia_dp

# ƒата: 25 —≥ч 2009 12:37
¬≥дпов≥сти 


Alex__Angel
¬ общем и целом... иде€ неплоха€.
Ќо, € не вижу ее в реале.   сожалению.
”же не раз были темы... которые воплощают твою идею. ѕусть частично, но всЄ же. √де они сейчас? ƒаже одна-две темы не способны долго жить. ќни хоть как-то дышат, пока автор их поддерживает. я тогда не писала, но читала тему  арины "¬≥ртуальний митецький клуб". ќчень интересно было! ќна была, пока тут писала  арина. » всЄ. ѕоэтому € не верю в то, что здесь может быть что-то большее. Ќе та атмосфера.

Alex__Angel
”часник
# ƒата: 25 —≥ч 2009 22:06 - ¬иправив: Alex__Angel
¬≥дпов≥сти 


Julia_dp

“очно, самое пративное что € немогу пон€ть почему это происходит...

–услана? с ее строны фаны и поклоники вниманием не обделены... приглашает на прессконференции, общаетс€ со сцены, везде раздает афтографы до последнего жилаещего даже если устала...

—туди€ (офис)? да, иногда они не замечают или не хот€т замеч€ть предложени€ фанов... но если посчитать сколько фанов что-то предлагают? раз-два и обчелс€... ≈сли бы желающих было больше то € уверен что наше предложение хот€бы прочитали и ответили, пускай даже вежливым отказом.
ј так если у фанов нет жилани€ к действи€м, то почему они должны быть у офиса?

ѕроект? дык, так его ж и предпологалось давать част€ми... только это несколько раст€нолось во времени и что-то к сожелению так и не запустили... пока.
1. ќснова и книга.
2. шоу... (сейчас)
3. ....
∆аль только что есть некоторые технические неувв€зки... но это поправимо...

‘аны (поклоники)? - ну бывают иногда разногласи€, непонимание, нехотение что-то делать, но зачем игнорировать форум... похоже некоторым что-то ненравитьс€, но почти никто неговорит конкретно что...

¬от эта тема, предложение, опрос... просто ответить "да", "нет" и почему... структура котора€ была в начале создани€ фан-клуба сейчас вобще не работает... выходит, слишком мало жилающих поддерживать ее работу... ничего непонимаю...

Julia_dp

# ƒата: 26 —≥ч 2009 08:22 - ¬иправив: Julia_dp
¬≥дпов≥сти 


Alex__Angel
“очно, самое пративное что € немогу пон€ть почему это происходит...
“ы уверен, что тебе необходимо это понимание?
ћне оно не нужно. я просто чувствую что чего-то нет и этого достаточно. я даже думаю, это вообще пон€ть нельз€. ’от€ можно пробовать разложить по косточкам. Ќо нужно ли? », главное, кому собственно это нужно?

Alex__Angel
”часник
# ƒата: 26 —≥ч 2009 09:19 - ¬иправив: Alex__Angel
¬≥дпов≥сти 


julia wild

“од≥ б з€вивс€ шанс перетворити це взагал≥ на субкультурну теч≥ю, а це вже буде хоч щось.
ќтож, € так ≥ вважав на початку проекту.

адже –услана несе п≥сн≥ через культуру, а не через грошових продюсер≥в.


Julia_dp
“ы уверен, что тебе необходимо это понимание?
ќт части да, понимание дает опыт - осознание чьих либо шагов правильных или нет и в дальнейшем в подобных ситуаци€х действовать более эффективно. Ќо эсли этого не достичь, то действительно, нужно ли?

Olena Soltysyak
”часник
# ƒата: 26 —≥ч 2009 14:10
¬≥дпов≥сти 


Alex__Angel
ѕрив≥т, € думаю цей проект супер. ƒл€ фан≥в буде дуже ≥нтересно. ћожливо, –услана теж ним зац≥кавитьс€, ну € маю на уваз≥, що ≥й хтось точно перекаже це. “ак, €к це було сказано "не багато тих хто хоче допомогти ". ќсобисто € за цей проект. ј п≥зн≥ше його можна перекладати на англ≥йську, щоб донести ≥ д≥литись ≥нформац≥Їю ≥з м≥жнародним фан-клубом.

Alex__Angel
”часник
# ƒата: 26 —≥ч 2009 14:31 - ¬иправив: Alex__Angel
¬≥дпов≥сти 


Olena Soltysyak

–услана теж ним зац≥кавитьс€, ну € маю на уваз≥, що ≥й хтось точно перекаже це.

“ак сюди ≥нколи заходить —ашко  сенофонтов (_ќ _) або € зазвичай €кщо ≥де€ дуже класна - в≥дправл€ю њњ на мейл Ћюксену або головному менеджеру
¬они в свою чергу при необх≥дност≥ можеть надати ≥нформац≥йну п≥дтримку (розм≥щенн€ на оф сайт≥) ≥ консультац≥њ з де€ких момент≥в.

ј п≥зн≥ше його можна перекладати на англ≥йськујнгл≥йською вже Ї - т≥льки трохи кар€во (он-лайн прекладач)... ≥ €кщо б оф. фан сайт можна було розширувати тоб ми ц≥ розд≥ли створили там... поњдењ вс≥ оф ресурси адм≥н≥струють адм≥ни з≥ студ≥њ...

Olena Soltysyak
”часник
# ƒата: 26 —≥ч 2009 14:49
¬≥дпов≥сти 


Alex__Angel
÷е круто, що —ашко заходить сюди. я знала, що вони ц≥кавл€тьс€, що пишуть про них. я писала дек≥лька коментар≥в у розд≥л≥ новин, ≥х пише ≥хн≥й оф≥с, ти думаЇш –услана ≥х читала, € писала в≥д усього серц€. я так хот≥ла, щоб ≥х прочитали. я дуже поважаю та люблю –услану та ќлександра.
« перекладом ти не хвилюйс€. ўось придумаЇм, ≥нколи, буде залежати в≥д часу,€ буду допомагати.
я н≥коли не бачила -OK-, щоб щось в≥дписував, х≥ба що колись на "« р≥чницею вес≥лл€" ≥ це все.

¬аша в≥дпов≥дь
             :) ;) :-p :-( ... ¬имкнути смайлики

» Ћог≥н  » ѕароль 
 

- ѕочаток -Online now: Guests - 1; Members - 0
Most users ever online: 43 [29 “рав 2020 02:21]online community script miniBB™ © 2001-2021 admin | Ruslana. Official site